Khách hàng đến được đúng quầy, không phải xếp hàng, biết được thứ tự đến lượt phục vụ.

Thể hiện tính chuyên nghiệp, khả năng phân tích, lưu trữ hệ thống chung phần mềm đánh giá chất lượng phục vụ giúp nâng cao khả năng đáp ứng, yêu cầu chính đáng của khách, nhanh chóng hỗ trợ, tăng tính tương tác với khách, biết được mong muốn và kịp thời đáp ứng các yêu cầu khách.

Sản phẩm do công ty sản xuất và lắp đặt.Hình ảnh minh họa