Máy đếm tiền, soi tiền, đóng bó, vật tư kho quỹ:

Cung cấp toàn bộ các giải pháp ngành thiết bị kho quỹ văn phòng ngân hàng, quầy giao dịch,… cùng các thương hiệu phổ biến, chuyên biệt. Kinh nghiệm thi công những công trình lớn, giá trị trên toàn quốc.

Những thương hiệu đang phân phối – thi công:

STT

THƯƠNG HIỆU

1

MASU

2

XIUDUN

3

XINDA

4

OUDIS

5

BALION

6

SILICON

7

CASHTA

8

MODUL

9

HENRY

10

CUNCAN


 

Hình ảnh minh họa