1. Router – Switch - Modem:

    Cung cấp toàn bộ các giải pháp dùng cho hệ thống mạng cơ quan văn phòng, hội trường, tòa nhà, quầy giao dịch, kho xưởng, ATM,… cùng các thương hiệu phổ biến, chuyên biệt. Kinh nghiệm thi công những công trình lớn, giá trị trên toàn quốc. 

Những thương hiệu đang phân phối – thi công:

STT

THƯƠNG HIỆU

1

CISCO

2

RUIJIE

3

HIKVISION

4

LINKSYS

5

TOTOLINK

6

UBIQUITI UNIFI

7

DRAYTEK

8

HP ARUBA

9

TP-LINK

10

D-LINK

Hình ảnh minh họa


2. Tủ mạng:

    Cung cấp toàn bộ các giải pháp dùng cho hệ thống mạng cơ quan văn phòng, hội trường, tòa nhà, quầy giao dịch, kho xưởng, ATM,… cùng các thương hiệu phổ biến, chuyên biệt. Kinh nghiệm thi công những công trình lớn, giá trị trên toàn quốc. 

Những thương hiệu đang phân phối – thi công:

STT

THƯƠNG HIỆU

1

APC

2

TMC

3

VIETRACK

4

ECP

5

VMA

6

COMRACK

7

UNIRACK

8

AMTEC

9

VIVANCO

10

EKORACK

 

Hình ảnh minh họa


3. Cáp và vật tư mạng:

    Cung cấp toàn bộ các giải pháp dùng cho hệ thống mạng cơ quan văn phòng, hội trường, tòa nhà, quầy giao dịch, kho xưởng, ATM,… cùng các thương hiệu phổ biến, chuyên biệt. Kinh nghiệm thi công những công trình lớn, giá trị trên toàn quốc. 

Những thương hiệu đang phân phối – thi công:

STT

THƯƠNG HIỆU

1

COMMSCOPE/AMP

2

LS

3

UGREEN

4

HIKVISION

5

GOLDEN LINK

6

DAHUA

7

UNITEK

8

SCHNEIDER

9

SACOM

10

AIPOO LINK


Hình ảnh minh họa